Bogdańska, B. (2017) „Publikacje zagraniczne”, Zarządzanie Biblioteką, (1(9), s. 153–154. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1674 (Udostępniono: 20 maj 2024).