Wojciechowska, M. (2012) „Kształtowanie pozycji bibliotek na rynku usług informacyjnych i edukacyjnych wskutek działań lobbingowych”, Zarządzanie Biblioteką, (1(4), s. 41–60. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1717 (Udostępniono: 5 czerwiec 2023).