Yilidiz, A. K. (2012) „Podnoszenie jakości usług i satysfakcji użytkowników. Wskazówki na przykładzie polskich bibliotek akademickich”, Zarządzanie Biblioteką, (1(4), s. 113–124. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1723 (Udostępniono: 10 grudzień 2023).