Wojciechowska, M. (2012) „Sponsoring w działalności biblioteki”, Zarządzanie Biblioteką, (1(4), s. 159–163. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1727 (Udostępniono: 8 czerwiec 2023).