Kaczmarek, N. (2012) „Publikacje zagraniczne”, Zarządzanie Biblioteką, (1(4), s. 177–181. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1730 (Udostępniono: 29 styczeń 2023).