Wojciechowska, M. (2011) „Merchandising – wizualna promocja biblioteki. Wprowadzenie do problematyki”, Zarządzanie Biblioteką, (1(3), s. 63–85. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1737 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).