Grzeszczuk, M. (2011) „Między profesjonalizmem a dyletanctwem. Bibliotekarze publiczni w przestrzeni edukacyjnej”, Zarządzanie Biblioteką, (1(3), s. 123–132. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1741 (Udostępniono: 25 maj 2022).