Wojciechowska, M. (2011) „Zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece”, Zarządzanie Biblioteką, (1(3), s. 159–167. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1744 (Udostępniono: 1 kwiecień 2023).