Kubów, S. (2010) „Rola menedżera biblioteki w rozwoju zawodowym pracowników”, Zarządzanie Biblioteką, (1(2), s. 35–42. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1753 (Udostępniono: 24 marzec 2023).