Wojciechowska, M. (2010) „Marketing elektroniczny biblioteki”, Zarządzanie Biblioteką, (1(2), s. 43–55. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1754 (Udostępniono: 8 czerwiec 2023).