Wojciechowska, M. (2010) „Sondażowe badania opinii w działalności bibliotekoznawczej”, Zarządzanie Biblioteką, (1(2), s. 137–140. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1762 (Udostępniono: 29 wrzesień 2023).