Karciarz, M. (2010) „Biblioteki akademickie: w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, w społeczności lokalnej. Zapis dyskusji podczas XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych”, Zarządzanie Biblioteką, (1(2), s. 149–157. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1764 (Udostępniono: 24 marzec 2023).