Wojciechowska, M. (2009) „Współczesne formy reklamy książki”, Zarządzanie Biblioteką, (1(1), s. 97–110. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1780 (Udostępniono: 29 wrzesień 2023).