Wojciechowska, M. (2009) „Biznesplan w działalności biblioteki”, Zarządzanie Biblioteką, (1(1), s. 155–158. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1786 (Udostępniono: 8 czerwiec 2023).