Kant, K. (2009) „Konferencje zagraniczne”, Zarządzanie Biblioteką, (1(1), s. 179–180. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1793 (Udostępniono: 5 czerwiec 2023).