Szczygłowska, L. (2018) „Ewolucja bibliotek akademickich. Konteksty przemian i rozwoju współczesnych instytucji bibliotecznych”, Zarządzanie Biblioteką, (1(10), s. 9–23. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3544 (Udostępniono: 14 sierpień 2022).