Wojciechowska, M. (2018) „Menedżer projektu w bibliotece – nowe role kierownicze w działalności biblioteczno-informacyjnej”, Zarządzanie Biblioteką, (1(10), s. 24–40. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3545 (Udostępniono: 17 sierpień 2022).