Kamińska, J. (2018) „Problemy zarządzania i marketingu na łamach polskich czasopism bibliotekoznawczych”, Zarządzanie Biblioteką, (1(10), s. 61–74. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3547 (Udostępniono: 17 sierpień 2022).