Żołędowska-Król, B. (2018) „Recepcja zagranicznych publikacji z zakresu zarządzania bibliotekami w polskim czasopiśmiennictwie dwudziestolecia międzywojennego”, Zarządzanie Biblioteką, (1(10), s. 75–82. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3548 (Udostępniono: 15 sierpień 2022).