Olczak-Kardas, M. (2018) „Funkcje fachowych czasopism dla bibliotekarzy (na wybranych przykładach)”, Zarządzanie Biblioteką, (1(10), s. 83–94. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3549 (Udostępniono: 11 sierpień 2022).