Morris, A. (2018) „Partycypacja Biura Praw Autorskich w kształtowaniu egzemplarza obowiązkowego i zasobu Biblioteki Kongresu”, Zarządzanie Biblioteką, (1(10), s. 109–117. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3551 (Udostępniono: 14 sierpień 2022).