Pędich, M. (2018) „Indywidualizm i kolektywizm w architekturze bibliotek. Analiza wybranych (nowych) budynków bibliotek na terenie Wschodnich Niemiec”, Zarządzanie Biblioteką, (1(10), s. 118–142. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3552 (Udostępniono: 11 sierpień 2022).