Bogdańska, B. (2018) „Publikacje polskie”, Zarządzanie Biblioteką, (1(10), s. 181–183. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3557 (Udostępniono: 11 sierpień 2022).