Bogdańska, B. (2018) „Publikacje zagraniczne”, Zarządzanie Biblioteką, (1(10), s. 184–186. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3558 (Udostępniono: 9 czerwiec 2023).