Bogdańska, B. (2018) „Konferencje zagraniczne”, Zarządzanie Biblioteką, (1(10), s. 195–197. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3560 (Udostępniono: 1 październik 2023).