Górska-Marchewka, K. i Ryszka, E. (2019) „Motywatory jako instrument kierowania kadrą bibliotek. Wyniki badań ankietowych w województwie śląskim”, Zarządzanie Biblioteką, (1(11), s. 29–34. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4686 (Udostępniono: 2 grudzień 2022).