Sobielga, J. (2019) „Czynniki kształtujące zachowania informacyjne oraz ich wpływ na ocenę usług bibliotecznych. Badania Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej”, Zarządzanie Biblioteką, (1(11), s. 35–41. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4687 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).