Ubysz, D., Fryzowska-Chrobot, I. i Giermaziak, W. (2019) „Baza Tez-MeSH jako efektywne narzędzie do opracowania rzeczowego i wyszukiwania informacji z zakresu medycyny i nauk pokrewnych”, Zarządzanie Biblioteką, (1(11), s. 59–73. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4690 (Udostępniono: 10 grudzień 2023).