Celer, B. (2019) „Organizacja bibliotecznych izb muzealnych na terenie Polski”, Zarządzanie Biblioteką, (1(11), s. 89–107. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4692 (Udostępniono: 3 grudzień 2022).