Pędich, M. (2019) „Wymiar «Unikanie niepewności» w architekturze bibliotek. Analiza wybranych nowych budynków bibliotecznych w byłych Niemczech Wschodnich”, Zarządzanie Biblioteką, (1(11), s. 125–148. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4694 (Udostępniono: 3 marzec 2024).