Wojciechowska, M. (2019) „Budowanie wizerunku biblioteki”, Zarządzanie Biblioteką, (1(11), s. 163–168. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4696 (Udostępniono: 25 maj 2024).