Bogdańska, B. (2019) „Publikacje zagraniczne”, Zarządzanie Biblioteką, (1(11), s. 180–181. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4699 (Udostępniono: 29 maj 2024).