Wojciechowska, M. (2019) „Konferencje zagraniczne”, Zarządzanie Biblioteką, (1(11), s. 191–192. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4701 (Udostępniono: 4 październik 2023).