Formela, S. . (2020) „Rola nowoczesnych bibliotek miejskich w zapewnianiu dostępu do kultury i realizowaniu funkcji społecznych”, Zarządzanie Biblioteką, (1(12), s. 49–63. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5954 (Udostępniono: 21 maj 2024).