Gawryluk, A., Lewińska, R. . i Wojdyła, J. (2022) „Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie biblioteką otwartych drzwi”, Zarządzanie Biblioteką, (1(13), s. 65–74. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6773 (Udostępniono: 29 listopad 2022).