Formela, S. . (2021) „Rola biblioteki w przestrzeni miejskiej na przykładzie Biblioteki Manhattan w Gdańsku”, Zarządzanie Biblioteką, (1(13), s. 75–86. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6774 (Udostępniono: 13 kwiecień 2024).