Wojciechowska, M. (2021) „Zbiory europejskie z obszaru nauk humanistycznych, społecznych oraz sztuki w Bibliotece Kongresu”, Zarządzanie Biblioteką, (1(13), s. 161–172. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6779 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).