Wojciechowska, M. (2022) „Fundraising jako metoda zdobywania funduszy na działalność biblioteczną”, Zarządzanie Biblioteką, (1(13), s. 175–179. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6780 (Udostępniono: 3 grudzień 2022).