Bogdańska, B. (2021) „Publikacje polskie”, Zarządzanie Biblioteką, (1(13), s. 195–197. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6782 (Udostępniono: 5 październik 2023).