Wojciechowska, M. (2021) „Publikacje zagraniczne”, Zarządzanie Biblioteką, (1(13), s. 198–200. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6783 (Udostępniono: 23 wrzesień 2023).