Wojciechowska, M. (2021) „Konferencje zagraniczne”, Zarządzanie Biblioteką, (1(13), s. 207–208. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6785 (Udostępniono: 28 wrzesień 2023).