[1]
M. Paul, „Wpływ społeczny bibliotek publicznych – badania i dobre praktyki”, ZB, nr 1(8), s. 18–30, lip. 2016.