[1]
M. Wojciechowska, „Kształtowanie pozycji bibliotek na rynku usług informacyjnych i edukacyjnych wskutek działań lobbingowych”, ZB, nr 1(4), s. 41–60, lip. 2012.