[1]
M. Wojciechowska, „Merchandising – wizualna promocja biblioteki. Wprowadzenie do problematyki”, ZB, nr 1(3), s. 63–85, lip. 2011.