[1]
S. Kubów, „Rola menedżera biblioteki w rozwoju zawodowym pracowników”, ZB, nr 1(2), s. 35–42, lip. 2010.