[1]
R. Samotyj, „Zarys działalności metodycznej bibliotek ukraińskich”, ZB, nr 1(2), s. 117–126, lip. 2010.