[1]
M. Wojciechowska, „Współczesne formy reklamy książki”, ZB, nr 1(1), s. 97–110, luty 2009.