[1]
M. Wojciechowska, „Biznesplan w działalności biblioteki”, ZB, nr 1(1), s. 155–158, luty 2009.