[1]
L. Szczygłowska, „Ewolucja bibliotek akademickich. Konteksty przemian i rozwoju współczesnych instytucji bibliotecznych”, ZB, nr 1(10), s. 9–23, lip. 2018.