[1]
J. Kamińska, „Problemy zarządzania i marketingu na łamach polskich czasopism bibliotekoznawczych”, ZB, nr 1(10), s. 61–74, lip. 2018.